Người đàn ông đứng góc ngã tư

Posted: 27/05/2020 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Trường Chinh – Phạm văn Bạch, Tân Bình
xe đạp mini đồng nát dựa sát cột đèn
độ tuổi bốn lăm
vầng trán cột dây vòng tròn tựa kim cô
áo đóng thùng quần
xác xơ tua ống
cao to tựa người thủ cờ 
tay trái tay phải xoay vòng điệu nghệ
toe toét xúp-lê
thỉnh thoảng cười ngu ngơ đánh gót chân
đam mê trách nhiệm
bà già – người lượm ve chai, từ đâu đi qua
đưa que cây cụt ngủn vẫy vẫy chào chào xúc cảm
góc đường bên kia
Anh Cảnh Sát Giao Thông
– Có thể là Đồng đội xưa kia Loại ngũ.

Lê Phước Dạ Đăng
Sài Gòn tháng 5.2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.