Tháng tư đại dịch | Tháng năm nắng cháy

Posted: 01/06/2020 in Thơ, Đức Phổ

Đức Phổ

Tháng tư đại dịch

hôm nay lại tháng tư về
nhìn quanh mây trắng tư bề vương tang.
tâm nhiên bất chợt bàng hoàng
ngùi trong đây đó hàng hàng lệ đau.

xót đồng loại. thương đồng bào
đương đời yên thấm đã ào gió lay!…
lá xanh. bao lá trên cây
vẫn không xanh được tháng ngày thê lương…

em/ anh cùng một con đường
lạnh tanh ánh mắt như tuồng người dưng.
nghẹn lời tình. nén nỗi mừng
thuở chinh chiến cũng chưa từng trải qua!

đường về đâu phải đường xa
mà không về. chẳng phải là vô tâm.
giữa cơn ruột rối tơ tằm
tháng tư buồn nỗi chết bằm dịch loang!…

 

Tháng năm nắng cháy

đã tháng năm sao vẫn còn buồn
dẫu bên ngoài trời đang rất nắng.
ai cũng mong cuộc đời bình lặng
cho lời ước đẹp mãi xưa sau.

tháng năm nhiễu loạn tanh mùi máu
nhân loại trầm luân cả ngọn nguồn.
có kẻ chưa ra người thiên cổ
đã hồn trôi xó chợ đầu đường.

tháng năm chinh chiến không còn nữa
súng đạn im hơi tự thuở nào.
mà những hồn ma gieo máu lửa
dang tay ngăn trở phố qua làng.

tháng năm nắng cháy không khô được
nước mắt. tình xa biệt ngàn xa.
bằng hữu cách ly sầu ly tách
rượu vỡ trong hồn ngỡ châu sa.

tháng năm mở cửa không tỏ mặt
cô em má đỏ kín âu sầu.
mắt mừng cố giấu cơn tim thắt
thế giới khôn lường chuyện biển dâu!…

Đức Phổ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.