Mưa về | Lim dim bên cồn | Hỏi cột đèn

Posted: 10/06/2020 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

Mưa về

mưa về rơi tới cửa mình
hoa bằng lăng nở làm tình tội chưa
mưa về từng hạt lưa thưa
hạt khoan hạt nhặt là mưa cửa mình

 

Lim dim bên cồn

bình sinh không thích tiếng ồn
một mình thơ thẩn lên cồn ngắm chim
hát bài màu tím hoa sim
nhìn trời mây trắng lim dim bên cồn

25.05.2020

 

Hỏi cột đèn

đi đâu vội thế, cột đèn
cây đa bỏ lại miếu đền lạnh tanh
dừng đây hỏi rõ ngọn ngành
đi đâu vội thế tái xanh mặt mày!

16.05.2020

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.