Ngó theo | Vội chi những tàn phai

Posted: 12/06/2020 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Ngó theo

Ông Sơn Núi
là Sao Trên Rừng
Đụng ông
mọi thứ hóa hư không
Sáng nay
ông giã từ Phương Bối
Có một đồi thông
ngó theo ông…

 

Vội chi những tàn phai

Chưa đi bao nhiêu dặm
Ngoảnh lại hết một đời
Hoàng hôn như dấu lặng

Chưa hợp đã vội tan
Sóng chưa kịp bạc đầu
Sầu chưa vơi ly cạn

Chiều đi chiều đi mãi
Vạt nắng phất phơ bay
Phải mùa thu đang vội?

Thôi còn chi mong chờ
Hạc vàng xưa mất dấu
Hoang vu khắp bãi bờ

Chẳng còn bao dặm đường
Mà người đi, kẻ ở
Mắt lệ nhòa như sương

Vội chi những tàn phai
Vội chi hỡi phiêu dạt
Không kịp lời chia tay

Chưa đi bao nhiêu dặm
Ngó lại hết một đời.

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.