Trò chuyện qua phone

Posted: 13/07/2020 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia

Bạn học tôi – lính ngụy
Ngày chiến tranh chấm dứt
Trại cải tạo – bạn đi
Năm năm – xa ngút mắt

Ngày bạn về vất vả
Nghề nghiệp có như không
Chuyện Tái ông thất mã
Hát ô (HO) – thế là dông

Phone cho tôi bạn kể
Đêm nằm mơ thấy gì
Thấy cái Ngã Ba Huế
Thấy cái chợ Thanh Khê

Nhớ ơi mùi mắm cái
Cái mũi mình nghe thơm
Cái lưỡi mình nghe ngon
Mỹ nghe mùi… bỏ chạy

Bạn hổng nhớ New York
Cũng chẳng nhớ Cali
Quay quắt nhớ chợ Cồn
Nhớ bánh mì ông Tý

(Yêu nước là cái gì
– Nói hoài không hết ý
Quê hương là cái chi
– Xa rồi da diết nhớ!)

Cũng có kẻ vô tình
Cứ tà tà vơ vét
Quê nhà như quán trọ
Ra đi là quên hết…

Bạn dặn con nhiều lần
Tro cốt – khi trăm tuổi
Một nửa rãi sông Hàn
Nửa kia rãi Hải Vân

Lặng im nghe bạn nói
Không khóc…
lệ tôi rơi.

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.