Thả nước | Sâu đêm

Posted: 22/07/2020 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

Thả nước

thả cho giọt nước về sông
trôi nhau từng mái chèo buông ngược dòng
tiếc chi nắng hạn khô đồng
giọt em cũng để cầm lòng đợi mưa
con chim trên ngọn mái chùa
líu lo mừng hót buổi trưa ta về
thương cho một gã nhà quê
trái tim khanh tướng bộn bề ước mơ
sông nào cũng có đôi bờ
song song nên chẳng bao giờ gặp nhau
trả sông giọt nước bạc màu
trôi nhau cho đến bạc đầu vẫn trôi…

(24/06/2020)

 

Sâu đêm

tôi trườn như con sâu đêm
lắc lư trên phiến lá em gọi tình
tôi trườn bằng dáng dị hình
thương em cuống lá mềm bình minh xanh
giọt sương mai rớt đầu cành
đong đưa nỗi nhớ vừa thành nỗi đau
tôi trườn những vết chân sầu
gọi tình trên mép lá đầu tiên em.

(23/06/2020)

Phạm Hồng Ân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.