Mùa hè của em | Lục bát mỏi mòn

Posted: 24/07/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Em cứ nấp như thế
trong áo váy
trong khăn quàng cổ
nấp trong giày giày rủ đi chơi
trắng tinh cùng gió
em cứ rình rang đây đó
nấp trong cây nắng nhìn mồ hôi trộm
nấp trong cơn khát bia vại um tùm
du theo bạn nói cười hể hả
những viên đá chạm ngày lanh canh
em cứ thế nấp vào tăm bọt
bọt sủi tình thơ
có anh ngồi đợi
buổi chiều
loang dần cuộc phiếm du

(19 tháng bảy 2020)

 

Lục bát mỏi mòn

Bây giờ bóng đổ liêu xiêu
cám ơn mầu nhạt buổi chiều dạ vâng
cám ơn những luống sinh phần
đã hoang xa nắng đã gần cổ sơ
cám ơn thi án một tờ
lụa thôi đường chỉ mắt mờ gút kim
cám ơn hoa mộng nổi chìm
văn xương còn một cánh chim mỏi về
cám ơn ngày dựng lê thê
dài xuân ngục lánh hương thề tiệp dư

(27 tháng Sáu 2020)

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.