Ngày sinh

Posted: 27/07/2020 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

Trong ánh nắng của bóng chiều sắp tắt
Những cánh hoa bỗng hắt lên màu khuôn mặt tượng đồng
Tôi. tan vỡ tiếng cồng chiêng
Như viên sỏi ném xuống mặt hồ
Chiều loang trước mặt

Chiều loang bóng nước càng xa càng chậm
Chiều lẫn bóng càng chậm càng xa
Hàng cây thoảng dài câu hát
Có một con thuyền

Tiếng cồng chiêng tan vỡ núi rừng cho mùa gặt mới
Bầy chim nháo nhác âu lo
Chiều muộn rồi chưa bay về núi

Có một con thuyền
ngơ ngác nhìn trăng

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.