Tại sao có cúm Tàu đợt 2?

Posted: 31/07/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Rước Tàu qua đây từ trên không lẫn trên bộ
Rước Tàu qua đây từ đường cái đến đường mòn
Rước Tàu qua đây bằng kinh tế công khai lẫn hôn nhân nhập lậu
Hỏi sao đất nước không cúm Tàu từ não đến hậu môn

Đất nước bây giờ Hòn Vọng Phu, Hòn Phụ Tử cũng chìm luôn
Sau đại dịch lần 2 may ra còn hòn dái
Tội nghiệp cho nền văn hiến 4000 năm
Chứng kiến bọn Tàu ở đầu nguồn Mê Kông đứng đái

Chỉ có đập Tam Hiệp vỡ tung thì con rồng lộn mới trở về sán lãi
Và bọn mãi quốc cầu vinh mới thôi kiếp ký sinh trùng
Virus cúm Tàu diệt xong mà virus Hán nô còn tồn tại
Thì chỉ còn cách chiêu hồn Hoàng đế Quang Trung!

Bùi Chí Vinh
31-7-2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.