Phố vắng | Giã từ trong mưa | Chim đã bay | Thanh hương | Đợi chờ

Posted: 03/08/2020 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên

Phố vắng

Phố hoang vu vắng lặng
Lẻ loi một bóng người
Ngày vào đêm nhòa nhạt
Mây xám giăng đầy trời

A ghost town

A desolate downtown
A forlorn silhouette
The day fades into night
Gray clouds fill the sky

 

Giã từ trong mưa

Nhìn nhau một lần cuối
Vòng tay vừa buông lơi
Màn mưa nhòa dư ảnh
Mắt lệ đã hoen rồi

Farewell in the rain

It’s so sad to say goodbye
And here we are
Taking in one last look
For one last time
Is it gentle rain or your tears
Keep rolling down on my face?

 

Chim đã bay

Chim đã bay xa khuất
Thành phố cũ hoang liêu
Đời trôi như huyễn mộng
Văng vẳng tiếng chuông chiều

The bird has flown

The bird has flown away
The old town is left desolate and bereft
Life is but a fleeting dream
Faraway the evening bells are ringing

 

Thanh hương

Một trưa nào cổ tích
Thanh hương tựa hồng hoa
Say mê anh đã ngửi
Đã nếm mật nhụy hoa

Sweet fragrance

Once upon a time
I sipped and savored
A certain fragrance
With exquisite pleasure

 

Đợi chờ

Si mê và khao khát
Như nắng hạn chờ mưa
Đuốc hoa chàng sẽ thắp
Đợi nàng một đêm mơ

Anticipation

He waits for her love
As earth waits for rain
He dreams of one night
Beholding her lips
In the soft glow of lamplight

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.