Buồn thiu | Buổi mặt đất hoang liêu

Posted: 07/08/2020 in Nguyễn Văn Gia, Thơ

Nguyễn Văn Gia


Vũ Điệu
Phạm Bình Chương

Buồn thiu

Phố không
vàng lạnh rêu xanh
Phù hoa một sớm
đã thành ngày xưa
Những đôi mắt cửa –
buồn chưa
Không ai để ngó, xin thưa –
ngó trời
Làm sao tin được
người ơi
Phố xưa
không một bóng người,
buồn thiu…

 

Buổi mặt đất hoang liêu

Như chiếc lá
mốt mai rơi về cội
Phất phơ buồn –
buổi mặt đất hoang liêu
Thôi thây kệ –
lòng ta thanh thản nhớ
Môi má hồng –
Em thuở đó
tinh khôi…

Nguyễn Văn Gia
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.