Cảm tác về “Đứa Con Của Mẹ Núi” *

Posted: 14/08/2020 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Róc rách Tiếng Hát
đượm lời Mẹ ru
ngoan ngoan
à ơi…
sợi Mây trên trời
bay về xứ lạ
ngậm chút hương Rừng
rượu nồng ủ lá
à ơ
à ơi …
non dấu chân xưa
con Mang lạc,
tác
âm thanh lục lạc
tay chú Sơn đồng
à ơ
à ơi…

Lê Phước Dạ Đăng

(*) Đứa con của mẹ núi, ca khúc của Phan Ni Tấn

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.