Mai biết có về

Posted: 17/08/2020 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm

Chiều nay gát mái trên bến lạ
Cố hương sương khói cuối sông đầy
Cũng muốn cầm chèo hai tay đuối
Mai biết có về kịp chuyến mai

Mộng hoài đời nương con rạch nhỏ
Quanh co như thể sợ xa vườn
Đất trời xui khiến hừng chí lớn
Lỡ trắng tay thề chẳng cố hương

Em còn vườn cũ căn nhà cũ
Quanh ta rừng già nước ngược xuôi
Bầu bạn có khi vài giọt lệ
Nhớ qua người đi lạc lối về

Vẫn biết còn em nhớ ngày về
Sao đành đêm xuống ngó sao khuya
Em trong vườn hạnh vai sương hạnh
Có trút bình xưa cạn chén thề

Em cắt tóc thề hay đã bới
Gần mười năm chờ đủ bạc chưa
Mai không về kịp thì chuyến mốt
Lòng nào ta phụ hết đời nhau.

Thương Tử Tâm
(1974 VN)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.