Bạch Đằng Giang

Posted: 21/08/2020 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh


Cọc Bạch Đằng Giang
Lê Năng Hiển

Bạch Đằng hỡi Bạch Đằng
Ba phen chống giặc xâm lăng dãi dầu
Gương sông chói rạng ngàn sau
Nước sông nuốt trững quân Tàu ngàn xưa

Bờ lau thoang thoảng gió đưa
Xuyên qua kẻ lá lời vừa đổi trao:
Ngô Vương chém Hán Hoàng Thao (938)
Chiến công hiển hách đi vào sử xanh

Nam quân chủ soái Đại Hành
Đánh cho quân Tống tan tành cân đai
Lưu Trừng thục mạng chạy dài (981)
Đằng giang lặn sóng chờ ngày huân công

Sau lần chui chạy ống đồng (1285)
Thoát Hoan phục hận binh rồng Nam xâm
Dương oai sát khí đằng đằng
Lệnh truyền thủy bộ ầm ầm xông pha

Tinh kỳ gươm giáo sáng lòa
Quyết tâm thôn tính sơn hà Lạc Long
Quân Nam cắm cọc giữa dòng
Thủy triều vừa rút hợp đồng chống ngăn

Quân Nguyên đại bại Bạch Đằng (1288)
Thoát Hoan Vương mộng theo làn khói bay
Đại Vương Hưng Đạo kỳ tài
Hai lần đánh đuổi giặc ngoài lao đao

Trời xanh mây trắng giăng cao
Long lanh ánh nước điểm màu thời gian
Tà dương rừng biếc chen vàng
Rừng nghiêng nghiêng lá họa trang sử hùng

Người xưa tâm dạng mịt mùng
Còn đây dòng nước lạnh lùng triền miên
Ngang qua cổ sử hiện tiền
Chạnh lòng tưởng niệm hồn thiêng mấy lời

Nguyễn Minh Thanh

Bạch Đằng Giang: phụ lưu của sông Thái Bình, nằm ở 2 tỉnh Quảng Ninh & Hải Phòng, dài 32Km, chiến trường khốc liệt 3 lần thảm bại của giặc Tàu.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.