Thơ yết hậu về ký sinh trùng | Lời nguyền về một đứa con gái ngoài Bắc quỳ lạy xin lỗi chủ quán người Tàu

Posted: 21/08/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Thơ yết hậu về ký sinh trùng

Chúng gọi dân là “ký sinh trùng”
Chúng coi dân thua cả dế, giun
Chân chúng đạp còn mồm chúng rủa
Sung!

Chúng sung với mẹ bán hàng rong
Chúng sung với chị gánh cháo lòng
Sao chúng không sung đánh Tàu Cộng?
Dông!

Dông vì “trưởng giả học làm sang”
Ở rừng như một lũ con hoang
Về thành ăn bám người lao động
Tàn!

Chúng tàn bởi bản chất ký sinh
Hồi xưa, hạt gạo xẻ đôi tình
Ngày nay chúng chửi dân là giặc
Kinh!

 

Lời nguyền về một đứa con gái ngoài Bắc
quỳ lạy xin lỗi chủ quán người Tàu

Năm 1978 tôi đã từng xách AK đi tìm giặc Tàu mà bắn
Dân Sài Gòn chưa bao giờ quỳ
Vậy mà một đứa con gái Bắc Ninh ham ăn món Tàu phải quỳ tại quán
Xin lỗi thằng chủ ngoại bang đến từ Hàng Châu bằng nước mắt lâm ly

Đất nước mà có những đứa con gái đớn hèn kiểu này hỏi sao Hai Bà Trưng phải đội nón ra đi
Và bà Triệu cũng không dám nhìn lại cuốn Việt Nam Sử Lược
Đất nước mà có bọn VTV gọi dân gánh hàng rong miền Nam là “ký sinh trùng”
Thì chúng chính là đám liếm gót giày bán nước

Bọn hèn với giặc, ác với dân, tôi coi ngang xâm lược
Nhưng việc đầu tiên là phải xử thằng Tàu
Tại sao ngay ngày kỷ niệm Cách Mạng Mùa Thu mà lũ Bắc phương coi phụ nữ An Nam như nô lệ
Ai rước giặc về để dân tộc bể dâu?

19-8-2020

Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.