Bài thơ yết hậu về Chung con

Posted: 31/08/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Chuông nguyện hồn ai Nguyễn Đức Chung
Một thời làm kiếp tướng bung xung
Đồng Tâm huyết lệ đòi nhân quả
Run!

Run vì hành xử quá bất minh
Ngoảnh mặt làm ngơ giết cụ Kình
Thanh trừng nội bộ hay oán trả
Khinh!

Khinh chúng mày bè lũ quan tham
Ăn của dân đến trẹo quai hàm
Thằng nào cũng có 2 quốc tịch
Giam!

Giam hết chúng mày vào một lò
Tay sai bán nước đứng thập thò
Gian hùng tầm cỡ X, Y, Z
Lo!

Lo nhất là Hải, Quân, Đua, Tài
Đua siêu đến mức dân trắng tay
Thủ Thiêm bao oan hồn ngậm đắng…
Cay!

Bùi Chí Vinh
29-8-2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.