Mẹ ơi!

Posted: 04/09/2020 in Chu Nguyên Thảo, Thơ

Chu Nguyên Thảo

Mẹ chừ trí nhớ đi rong
Về quê quán cũ nắng hong mưa nhoè
Chạng vạng đom đóm lập loè
Bờ sông giặt áo câu vè Cha ru

Mẹ chừ bước sắp thiên thu
Nhìn quanh thấy quẫn nhìn lu thấy mờ
Vừa yêu thương lại hững hờ
Nhìn con trước mặt hỏi giờ mô đâu

Mẹ chừ chiều xuống rất mau
Trăng khuya về tới vườn sau nắng tàn
Hiếu ân đạo được mấy đàng ?
Đèn chong mấy ngọn mưa ngàn gió lay?

Con quỳ ôm Mẹ vòng tay
Chuyền con hơi ấm i ngày ấu thơ
Mới năm ngoái
Chừ là mơ
Làm sao gặp Mẹ

Bơ vơ địa cầu.

MẸ ƠI!

Chu Nguyên Thảo
Mùa Vu Lan 2020
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.