Mùi mây | Sometime summmertime

Posted: 11/09/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Nhiều mây chim bay không nổi
dinhcuong

Mùi mây

đồi của nguời
rừng của trời
đi hoang nhánh lạ
cây bồi tịch liêu
ờ thì bước
[chậm]
liêu
xiêu
men theo dấu đợi
tuổi chiều ngây ngây
già đi
cũng có phiên ngày
mây nghe sảng khoái
chút gầy vóc thơm

(Đi bộ sáng ngày 4 tháng 9 năm 2020)

 

Sometime summmertime

Thỉnh thoảng em
thỉnh thoảng tôi
đôi khi. thỉnh thoảng
ta ngồi như không
có việc gì đi lòng vòng
buồn buồn ghé lại bên hông nhà người
thỉnh thoảng em cười thiệt tươi
còn tôi thỉnh thoảng
biếng
lười
kinh thiên
thỉnh thoảng chúng ta
chia miền
về gom xứ lại
đốt
thiên sự buồn

31/8/2020

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.