Đất khách

Posted: 16/09/2020 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm
Kính gửi thầy Lê Vĩnh Tráng

Trượng phu mộng lớn bình thiên hạ
Sao bạc đầu đất khách ôm trăng
Chiều chiều chân núi bên sóng vỗ
Đâu dễ mộng tàn theo sóng tan

Đã thề quên em thời lãng mạn
Ngày qua sông đó mấy mươi năm
Giang hồ xuôi ngược ta bèo bọt
Mới chợt nhớ về khóc cố nhân

Thì bạn tình ơi thôi đã lỡ
Cố thấu dùm ta chí của ta
Dưới trời nguyệt ứa trên gươm lệ
Đất khóc đời nhau sương sớm mai

Nhà em bây giờ đông hay Bắc
Lưng còng có chống gậy ngóng trông
Cố xứ làm sao ta về nữa
Núi cao biển rộng với gươm cùn

Núi cao cao quá như ta mộng
Biển rộng nào đâu có đò ngang
Gươm xưa mài hết đời chưa bén
Đất khách đành cam gửi xương tàn.

Thương Tử Tâm
VN 1974-1975
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.