Những lời nói sau cùng trong phiên tòa man rợ

Posted: 21/09/2020 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.