Bụi trần

Posted: 23/09/2020 in Georgia Douglas Johnson, Lưu Na, Thơ

Georgia Douglas Johnson
Lưu Na chuyển ngữ

Giữa tang tóc của đại dịch, giữa hỗn loạn xã hội vì chuyện kỳ thị sắc tộc, và nỗi buồn mất mẹ, bài thơ Bụi trần (Common Dust) của Georgia Douglas Johnson như một lời nhắc nhở cái đồng đẳng của thân phận con người: tất cả chúng ta đều là cát bụi, rồi sẽ về cát bụi. Bài thơ như nhắn nhủ chúng ta hãy làm hòa với nhau và làm hòa với chính mình.

Bụi Trần

Ai người phân cát bụi
Khi tất cả sẽ là
Mắt nào rọi mê muội
Bí mật cõi ta bà

Đâu giàu nghèo quí tiện
Đâu đen trắng đỏ vàng
Hay thân phận làng nhàng
Vẫn một lời sẽ phán:

Tro Phi châu áp bức
Cốt La Mã kiêu hùng
Xương vô danh tiểu tốt
Đều mộ đất khôn cùng

Ai rồi phân cái bụi
Nhân loại có chia mầu
Khi rã tàn hơi thở
Về lại thuở ban đầu

Common Dust

And who shall separate the dust
What later we shall be:
Whose keen discerning eye will scan
And solve the mystery?

The high, the low, the rich, the poor,
The black, the white, the red,
And all the chromatique between,
Of whom shall it be said:

Here lies the dust of Africa;
Here are the sons of Rome;
Here lies the one unlabelled,
The world at large his home!

Can one then separate the dust?
Will mankind lie apart,
When life has settled back again
The same as from the start?

Georgia Douglas Johnson
Lưu Na chuyển ngữ
15/09/2020
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.