Khi nghe tin thêm một người bị bắt

Posted: 09/10/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh


Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang

Không ai có thể chống lại nhân loại
Bằng cách bắt bớ nhân loại giam vào tù
Nhân loại không phải một, hai người mà là bình phương, là lủy thừa, là sự nhân lên cực đại
Chặt đứt một cái đầu còn triệu triệu đầu khác lắc lư

Không ai ban phép màu hoài cho một thể chế chính trị bị ung thư
Bằng bạo lực xích xiềng, xà lim và song sắt
Không ai có thể khép cửa tự do dân chủ nhân quyền bằng địa ngục âm u
Khi tiếng gào của nhân dân là suối nguồn nước mắt

Máu sẽ đổ từ các tù nhân lương tâm, đó là điều có thật
Có thật như khủng bố, nhục hình
Và cái chết đến với bọn đao phủ thế kỷ thứ 20 cũng là điều có thật
Chết như bọ như giòi mà không được tái sinh!

8-10-2020
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.