Phẫn nộ trước bộ sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 “Cánh Diều” đồi bại

Posted: 14/10/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Đất nước bước vào thời kỳ suy đồi toàn diện
Giáo dục đầu đời cho trẻ con được biểu trưng bằng “bốn cái làn”
“Bốn cái làn” là gì hả một “đàn thằng ngọng”
Chúng mày “bán cái l…” sao lại chị Hồ Xuân Hương ?

Đúng là một “đàn thằng ngọng” đứng xem chuông
Chúng bảo nhau rằng “ấy ái uông” rồi đưa vô trường học
Chúng triển khai mẫu tự Đ thành “đĩ”, “đụ” gái đứng đường
Rồi trút xuống tuổi thơ toàn nọc độc

Chúng cho Con Quạ kêu “quà quà” giống như bọn quan tham kêu gào bỗng lộc
Tội nghiệp con cháu chúng ta sớm ô nhiễm mùi tiền
Trẻ con ai chẳng mê thả diều nào ngờ gặp bộ sách Cánh Diều ô trọc
“Tiên mất lễ, hậu mất văn” rồi mất cả tổ tiên

Đất nước bước vào thời kỳ suy đồi toàn diện
Tập đánh vần cũng phải tập oan khiên!

Bùi Chí Vinh
11-10-2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.