Chàng EVN. và nàng thủy điện – Chuyện tình mùa bão lũ | Thủy điện – B.O.T. đường sông suối

Posted: 21/10/2020 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Chàng EVN. và nàng thủy điện – Chuyện tình mùa bão lũ

Khi anh xả lũ
Nước chảy òng ọc
Chẳng phải thì thầm,
Vào thời động cỡn
Em bị băng huyết
Anh trốn nơi đâu??!

 

Thủy điện – B.O.T. đường sông suối

Mẹ may cho chiếc áo
Xanh núi hòa xanh sông
Con làm thằng thảo khấu
Xé toe tua,
Đắng lòng
Máu đồng bào cuộn lũ
Uất nghẹn
Con biết không??!

Lê Phước Dạ Đăng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.