Bước chân và tiếng nói

Posted: 02/11/2020 in Thơ, Trần Mộng Tú

Trần Mộng Tú

Người ta đang đi đâu
mà ngược về hai phía?

Không ai đi về phía
dưới gốc cây bồ đề (1)
ghé ngồi sau lưng Phật
để nghe sự tĩnh lặng
trong vạt áo từ bi
để thấy mình thức tỉnh

Người ta đang nói gì
tiếng nói đầy phẫn nộ
họ đã nói như thế
từ thủa biết làm người

Người ta đang đi đâu
mà ngược về hai phía?
họ đã đi như thế
từ thời ông Adam

Người ta đang nói gì
tiếng nói đầy phẫn nộ
họ đã nói như thế
từ thủa biết làm người

Tiếng nói như lưỡi đòng
đâm ngang mình Cứu Thế
bước chân của quân dữ
trên đồi Golgotha (2)

Những bước chân dẫm lên
mặt đất đầy lá phiếu
như những lá bắp khô
trên đồng ruộng hoang vu
người bù nhìn bất lực
đứng nhìn đàn quạ đen

Người ta đang sắp hàng
chọn một người lãnh đạo
cho đất nước của mình
hay người ta đang rình
để chỉ bắn giết nhau

Ôi, trên đất nước này
người ta có tự do
làm cả được hai điều
ngay trong cùng một lúc

Chúa, Phật ôm mặt khóc.

Trần Mộng Tú – Ngày 1 tháng 11/2020
Mùa Bầu Cử ở Mỹ- Tháng 11/2020

(1) Gốc Bồ Đề nơi Phật đắc đạo.
(2) Đồi Golgotha nơi Chúa chịu chết.

Nguồn: Bài do nhà văn Nguyễn Trần Diệu Hương chuyển

Đã đóng bình luận.