Lập riêng | Chiến tranh

Posted: 16/11/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Lập riêng

Đầu đông se nhịp ngủ hàn
cái huyền trong gió
mênh mang bụi bờ
nghe mình rượi rã
tình
thơ
từng con chữ lấm có chờ được đâu
ý hoang sờn lạnh một mầu
chuyến đi của lá
về sâu bụi lầm
cộng
trừ
nhân một phiến âm
nhìn nhau tuyết cũng vô ngần
thế thôi

@ 9AM 12.11.2020

 

Chiến tranh

[collage FB Hồ Đình Nghiêm, Một Thời Để Yêu Một Thời Để Chết]

sự cựa mình của đêm
hơi thở nông cánh rừng
những đám mây tự sự
chiến tranh ôi chiến tranh

thân thể đêm tịch mịch
thở qua ranh xóa nhòa
im lặng. và im lặng
thai huyền một chiếc hoa

10/11/2020

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.