Người ra đi để lại

Posted: 16/11/2020 in Chu Nguyên Thảo, Thơ

Chu Nguyên Thảo

Trong đó có tâm trạng của mình
Cũng muốn ông ta làm thêm 4 năm nữa để hoàn tất kỹ thuật thi công các sơ phác sơ bộ
rất nhiều ý lạ ngược sóng ngược ngạo ngược đời quái kiệt
Ông ta nắm chính phủ làm phỉ chí tung hết sức hết chiêu
Nhưng đã thất bại?
Ý Trời chỉ cho ông khai phá tới đó để nước Mỹ rà soát tỉnh lại và giao cho người kế nhiệm
Ông đã chia rẽ nước Mỹ chia rẽ người Việt chia rẽ xã hội chia rẽ gia đinh chia rẽ bạn bè
Tạo sóng gió thù hận đố kỵ 
Công trạng của Trump lớn nhưng tội của Trump nhiều không nhỏ
Donald Trump đã đánh bại Donald Trump
Thanks, Sir.
Rứa cũng đủ rồi ngài Donald Trump
Người dân Mỹ xem ngài Joe Biden sẽ làm được gì trong 4 năm tới
Bốn năm nữa Trump hay Ivanka hay Pence hay Pompeo hay Nikkey Haley trở lại cũng không muộn
Xin trân trọng và yêu thương quê nhà
Xin trân trọng và yêu thương nước Mỹ
Mãi mãi yêu thương gia đình và bè bạn

Người ra đi để lại
Những dấu tích hoang tàn
Trên từng viên đá cuội
Rải ven đường thời gian.

Chu Nguyên Thảo
Chúa Nhật 8/11/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.