Cám ơn đời cám ơn em

Posted: 23/11/2020 in Nguyễn Văn Điều, Thơ

Nguyễn Văn Điều


Thanksgiving Cake
Naya Bricher

Cám ơn đời cám ơn em
Cho tôi một thuở êm đềm buồn vui
Chia nhau tiếng khóc nụ cười
Vòng tay ấm lạnh một thời không quên
Dìu nhau qua mấy thác ghềnh
Dù trong gian khó vẫn bền lòng xưa 
Cầm tay đi giữa nắng mưa
Yêu thương đến mấy cho vừa lòng nhau
Áo kia dù có phai màu
Lòng ta vẫn thắm ngát màu trăm năm
Trăng sao dỗ giấc đêm nằm
Cám ơn đời sống vẫn đằm hương hoa.

Nguyễn Văn Điều
Happy Thanksgiving Day 26/11/2020
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.