Gái sen | Sen thức

Posted: 09/12/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Tranh Võ Hoàng Minh

Gái sen

gái sen cái mình dài ngoằn
cái mẩy thon thả
cái loăn xoăn
chìm
giữa mùa lá
ngủ
lim dim
sen hồng
nhũ phấn
đợi tìm gương nhan

04/12/2020

 

Sen thức

mặt anh chìm giếng bông sen *
nở ra một đóa loa kèn ngậm tăm
ngủ đi. kẻo trăng không rằm
vì đêm trắng thức cùng thăm thẳm mùa

05/12/2020

(*) Ý, ntkl

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Tranh: Võ Hoàng Minh

Đã đóng bình luận.