Cửa mở | Điêu đứng

Posted: 16/12/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Open window at St Raphael – 1919
Pablo Picasso

Cửa mở

toang ra
cho gió ập vào
cửa mình mình mở
xôn xao
nói
cười

12.12.2020

 

Điêu đứng

đầu trắng cước một hôm ngàn lau dậy
tóc huyền xưa không dẫn nước qua bờ
chim móng đỏ nghe chiều kinh sơ tụng
đại hùng tâm pha lũy tự bao giờ

còn lại đấy một linh hồn e ngại
bởi tuần trăng phơi áo lĩnh trên đồi
em đã đến rồi đi cùng hương ảo
nên chuông hồng ngân đọng áng chiều rơi

ôi móng sắc là thú đời ve vuốt
là nhung êm hay máu tụ roi lằn
cung tiển ấy đã ghim vào thương phế
sợi nhu mềm e trói nặng nghìn cân

dẫu tình tang gối đầu lên sóng ngã
vó thuyền đau từ gỗ thụy muôn niên
xin yên thắm vào đại hồ giấc cũ
bóng tích xưa mùa hoán dụ đất liền

thôi biển khép cho sông nằm xuôi chẩy
xuôi tay về miền thất thổ lao lung
và am miễu nghe vô thường điêu đứng
một vì sao cúi lạy giữa vô cùng

16.12.2010

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.