Thống kê trước Noel

Posted: 25/12/2020 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Tổng Thống Trump về “thao túng tiền tệ”
Đinh La Thăng lãnh thêm án 10 năm tù
30 ngàn tỷ suýt bốc hơi ra nước ngoài không phải là ngoại lệ
Đường dây rửa tiền bỗng thực thực hư hư

Chảy máu tiền, chảy máu vàng, chảy máu chất xám, chảy máu tài nguyên làm cả đất nước bị hoại thư
Bị “thao túng” ngay từ trong nội địa
Tàu Ô Mã Nhi ngoài khơi chơi ma trận hỏa mù
Đợi Trần Ích Tắc nằm vùng ở Thăng Long bắn tỉa

Đất nước loạn cào cào như Ngã Ba Chú Ía
Sau đêm “nhất dạ đế vương” quan tham chợt thua đĩ đứng đường
Tất Thành Cang đã Tan Thành Cứt
25 ngàn đô la bốc khói dáng Kiều thơm

Đất nước “Đua Tài” với “Hải Quân” coi ai “dzọt” nhanh hơn
Giá quốc tịch Sip 60 tỷ đồng quá rẻ
Dân Thủ Thiêm chết hóa cô hồn
Nhất định đòi mạng bọn cường hào chó đẻ

Noel đến, chẳng lẽ chửi thề Đ.M
Đành tự khép mồm thôi để đứng trước Chúa Hài Đồng
Trời Sài Gòn mấy hôm nay trở lạnh
Đêm Thánh Vô Cùng, em có khóc hay không?

23-12-2020
Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.