Độ dằn của sóng | Đoạn viết dở dang mùa giáng sinh giãn cách | Ngày mới

Posted: 30/12/2020 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Starry Night
Van Gogh

Độ dằn của sóng

Nặng đè lên
nặng
đè thêm
dằn lên bục nóng
ngoài thềm phân ưu
thở quen ngực với ân cừu
bao la có một miền lưu cữu nằm
nghệch ngờ nơi chốn thẳm thăm
dao đâm một nét
vang ầm thanh chương 
phải là em. tôi
dò đường
gậy mòn hôn thụy
vết thai hương
bầm
mình về thấu
cõi
âm âm
chia hai miền tị
chung phần náu nương
kể từ hôm lĩnh xướng
nường
tình yêu có một vết thương cực kỳ
tôi viết
em viết
được gì
nơi hoang mang đứng
nhìn. suy diễn
nằm
rồi từ nhục thể xăm xăm
chúng ta còn lại

[tro đằm
cốt khô]

29.9.2020

 

Đoạn viết dở dang mùa giáng sinh giãn cách

Những bông tuyết bay ngang
đường về nhà lối tắt
mùa đông đứng sắp hàng
đêm rất gầy thánh vọng

Hạt bụi. và chuông ngân
bưng hang đời rét cóng
men dã chiến thất thần
cặn mùa sao đáy bọng

Giả thử ta nhìn nhau
bằng con dao cắt bánh
giả thử trong vòng rào
tràng kẽm gai hiển tích

21.12.2020

 

Ngày mới

rốt cuộc những người đồng hương ngồi lại với nhau
tưởng niệm về một thời đang qua
những người đồng hương tìm chỗ ẩn nấp
cho một thời đang tới
những người mạnh miệng
những người gân cốt dẻo dai
rốt cuộc không có ai là siêu nhân
còn lại những anh hùng đồng bộ
cất tiếng đồng ca cho một ngày mới
thúng mủng rền vang

Giáng Sinh năm 2020

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.