Chợt viết, đầu ngày 1.1 năm 21 | Bước lại gần

Posted: 08/01/2021 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Chợt viết, đầu ngày 1.1 năm 21

Tự nhiên tràn ngập yêu thương
ngày sinh của một cõi thường tự nhiên
mình là xuân. hát. nỗi ghiền
mình là ngựa gõ huyên thiên mộng kề
là hồng của một mân mê
là xám rũ rượi bóng về xanh hư
một ngày diện kiến thanh thư
là ngày đã biết dự trù âm hao
tự nhiên tự nhiên dâng trào
hồi sinh cũ kỹ bỗng chao nghiêng mừng

(@12:10am)

 

Bước lại gần

một bước nhỏ
vào tám mươi
mới hay trôi nhẹ quãng đời lông bông

một bước khẽ
như mây
hồng
nghe ra nắng sớm vẫn bồng sương khuya

một bước một bước cùng
chia
tuổi trời
và chút nọ kia
thuần
thành

(giao lộ 20/21)

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.