Năm xưa người đó

Posted: 29/01/2021 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm

Hơn bảy mươi sao còn lãng mạn
Chiều nay hiên vắng nhớ một người
Đọc bài thơ cũ trang giấy úa
Năm xưa người đó học Văn khoa

Năm xưa Tân Định mưa nhiều lắm
Chăng lẽ vì mưa lạc mất nhau
Nay mưa đất khách vài hạt nhỏ
Sông dài biển rộng khóc tình xưa

Tình xưa khóc sợ không về nữa
Đọc lại bài thơ viết thuở nào
Quanh co trí nhớ theo sông chảy
Cuối đời bến đỗ ghé đâu đâu

(Sao theo mưa được về Tân Định
Xuống mái nhà em để có nhau
Sao theo mưa ngược mười năm trước
Em thuở chưa chồng học Văn Khoa)

Thương Tử Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.