Nhăn

Posted: 01/02/2021 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

nếp nhăn là nếp nhăn nào
nhăn gấp nếp áo
nhăn bào xương da
nếp nhăn nguời
giờ
của ta
nếp còn sống sượng
câu ca
xướng
đời

Hoàng Xuân Sơn
14/1/2021
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.