Tiếng tù và đón giao thừa

Posted: 12/02/2021 in Sông Cửu, Thơ

Sông Cửu

Hết năm cũ Tý đi Sửu đến
Đúng giao thừa trực tuyến bàn giao
Chuột than thời vận lao đao
Côn-trù Vũ Hán gây bao hận sầu!

Khắp năm Châu đâu đâu cũng khổ
Cứ hững hờ… đổ lỗi… cho nhau
Lương dân bịt mặt kêu gào
Thiên tai thảm họa… nỗi đau nhân quần…

Trâu ngắm Chuột… mài xừng giận dữ
Vũ – Hán – Vi – ác quỉ gian manh
Nhân danh niên đại Ngưu Vương
Trâu thề bũa lưới chận đường cô-vi…

Dẹp hết đi tranh quyền đoạt vị
Bỏ tỵ hiềm mạ lỵ lung tung
Nhớ rằng đậu cật chung lưng
Phòng giặc giấu mặt… mới mong thái hòa

Tiếng tù-và (*) giao thừa thúc gịuc
Thức dậy thôi, đồng nội – phố phường
Núi rừng – biển cả muôn phương
Lấy yêu thương – Chung mở đường đón Xuân.

Phất cờ Tân Sửu… Tiến Quân!

Sông Cửu
Giao thừa Tân Sửu
2021

(*) Tù-và: Còi thổi làm bằng sừng trâu

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.