Bài hát cũ

Posted: 15/02/2021 in Chu Nguyên Thảo, Thơ

Chu Nguyên Thảo

Con hát bài hát cũ
Mẹ tấm tắt khen hay
Chiều núi xa mây phũ
Vạt bắp nà gió lay

Một đời mẹ vất vả
Con khôn lớn theo người
Đi đứng chạy vấp ngã
Về ôm mẹ là vui

Ngân nga bài hát cũ
Mẹ lặng lẽ xa vời
Cha mộ sâu không ngủ
Quê nhà sóng trùng khơi

Chiều nay con cũng hát
Mà Mẹ con hai nơi
Những vòng vây quái ác
Dịch Đại Hán ma trơi!!!

Con hát bài hát cũ
Mùa đông sắp qua rồi

Mẹ ơi!!!

Chu Nguyên Thảo
26 tháng Chạp năm Canh Tý
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.