Không cần Ngày Thơ Việt Nam, chỉ cần Ngày của Con Người

Posted: 26/02/2021 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Đối với tôi không có “Ngày Thơ Việt Nam”
Mà chỉ có “Ngày Của Con Người” mà đất nước này cần tổ chức
Khi con người còn bị chà đạp, còn bị bóc lột, còn bị bắt giam
Thì thơ có thả lên trời bao nhiêu cũng thúi như đống cứt

Thơ không thể quay mặt với đồng bào để nhận huy chương nhà nước
Thơ không thể phản bội nhân dân để hưởng bỗng lộc triều đình
Thơ không thể xỏ giày trước những người chân đất
Không thể biến thành hàng trang sức bịp thần linh

Ngày Thơ Việt Nam là cái gì giữa một thế giới văn minh
Khi người làm ra chữ nghĩa bị dán băng keo bịt miệng
Khi trong mỗi lời thơ đều có mật vụ đứng rình
Khi thi sĩ và thái giám cả hai đều bị “thiến”

Đối với tôi Ngày Của Con Người luôn luôn bất biến
Tôi tuyên bố “Rằm Tháng Giêng là Ngày Của Con Người”
Ngày của nước mắt chảy thành sông thành biển
Thành trang sử nhân quyền dân chủ tự do ơi!

Bùi Chí Vinh
25-2-2021
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.