Mùa xuân khập khểnh

Posted: 26/02/2021 in Lê Phước Dạ Đăng, Thơ

Lê Phước Dạ Đăng

Em không về được Tết
suốt năm xa gia đình
Hoa trong vườn nở sớm
Người chăm ngẩn ngơ thêm.

vào Chạp, trời đan lạnh
như cô gái thèm chua
thả vài con rét xuống
tuyết trộn sương pha mù

Mưa trái mùa tháng Một
Hạt đong nước tràn đường
ô, ông Trời chi lạ
tính khí thật bất thường.

Xuân không hồng xác pháo
người xem hội vắng tênh
lời chúc nghe ngượng nghịu
tưởng rơi rớt bên thềm…

tháng Hai rồi nở nắng
Người lên Phố lại đông.

Lê Phước Dạ Đăng
Sài Gòn tháng 2/ 2021

Đã đóng bình luận.