Tự quyết

Posted: 05/03/2021 in Thơ, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Bà Triệu

trưa xuân nồng
lần khân giã cuộc
giấc điệp hồng
nựng nịu tương lai
rừng trí nhớ
tạp nhạp gá nghĩa
những niềm xưa
xiêu vẹo lối về

từ một mảng
nứt ra tám hướng
tự muôn trùng
tụ lại mười phương
núi xứ người
kết bạn sông quê cũ
đền đài xưa
nhẹ theo gió lên vời

thật bám ảo
mộng với đời lặn ngụp
buông hồng trần
trụ minh triết, an vi
một Triệu Ẩu
chẳng nề cơn sóng gió
ngàn Âu Cơ
sao dang dở cơ đồ

rũ bụi đất
bay vào tiềm thức mới
nhẹ hồng trần
lân tuất thiên tri
gieo một nét
lại ân cần một bến
tự. hoàn ca.
quyết. thẳng. trời đầy.

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.