Archive for the ‘Bảo Triều’ Category


 
Nhạc và lời: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Bảo Triều
Hòa âm: Đặng Vương Quân
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube