Archive for the ‘Công Thành’ Category

 
Nhạc và lời: Văn Sơn Trường
Tiếng hát: Công Thành
Slideshow: PHC
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link