Archive for the ‘Đức Minh’ Category

Vực trầm

Posted: 06/06/2016 in Âm Nhạc, Thu Thủy, Đức Minh

Thu Thủy

la_roi_tren_duong

Nhạc và lời: Thu Thủy; Trình bày: Đức Minh

ban_ky_am

Nguồn: Nhà thơ Trần Hữu Hoàng gửi nhạc và âm bản mp3