Archive for the ‘Lê Minh’ Category


Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Phương HuyềnLê Minh

music_sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm PDF