Archive for the ‘Phi Nhung’ Category

 
Nhạc và lời: Phan Ni Tấn
Ca sĩ: Phi Nhung
Đạo diễn: Hoàng Tuấn Cường
Nguồn: Trung tâm Thúy Nga, YouTube

 
Thơ: Luân Hoán
Nhạc: Phan Ni Tấn
Ca sĩ: Phi Nhung
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Ca sĩ: Phi Nhung
Nguồn: YouTube