Archive for the ‘Thu Minh’ Category

Mẹ em

Posted: 12/05/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An, Thu Minh

Châu Đình An

me_gia2

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Thu Minh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Châu Đình An

thieu_nu_trong_rung

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Thu Minh
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.