Archive for the ‘Thu Thảo’ Category

Trần Quang Lộc

thieu_nu_ngoai_hien

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tiếng hát: Thu Thảo
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.