Archive for the ‘Từ Dung’ Category

Từ Công Phụng

thieu_nu_nhat_la

Nhạc và lời: Từ Công Phụng; Tiếng hát: Từ Dung & Từ Công Phụng
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Bản ký âm – saigon ocean; âm bản mp3 – amnhac.fm