Archive for the ‘Xuân Thu’ Category

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Xuân Thu
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc và lời: Khê Kinh Kha
Tiếng hát: Xuân Thu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link