Archive for the ‘Hoàng Minh Châu’ Category

Sinh nhật

Posted: 14/07/2011 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu


Midnight Cake by Manic Street Preacher

Thức giấc nửa đêm
Trăng lặng lẽ đâu đó
Bóng rải trên mình
Hốt hoảng tưởng đang mơ
Trên nệm ấm thoáng nghe mùi cỏ
Sinh nhật của tôi ư?
Ừ, sinh nhật của tôi
(more…)

Boeing

Posted: 10/07/2011 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu
tặng Minh Lan

Mỗi sáng mai thức giấc
không thấy mặt người, không rõ mặt anh
lầm lũi trên đường như vào xa xôi
em ‘gô tu guốc’
(more…)

Mùa hè Seattle

Posted: 03/07/2011 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

Buổi sáng …lạnh
như “trăng đã chết trong giòng …nước lạnh”
như …vịt đã không về
như ai không ngừng biện giải về hạnh phúc
phải rồi …
đâu có thể đơn sơ như ly cà-phê vương lá me thời trẻ dại
đâu có thể là món bún bò lối cũ ngày xưa
chỉ chút hương thôi mà quay quắt mãi
hạnh phúc đâu có thể là chút nhớ
(more…)